Evaluatie pilot Rembrandtplein

22 november 2016

Het Rembrandtplein is een belangrijk uitgaansgebied in Amsterdam. Geweld en overlast zijn hier veelvoorkomende problemen. Op 1 juli 2015 is de gemeente Amsterdam gestart met een pilot om deze problemen aan te pakken. OIS heeft voor de tweede keer een onderzoek uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van deze pilot.

Voor de start van de pilot in 2015 heeft OIS een eerste meting uitgevoerd naar de ervaringen van verschillende doelgroepen: omwonenden, bezoekers, horeca-ondernemers en portiers. Ook omwonenden en bezoekers van het Leidseplein zijn gevraagd naar hun ervaringen, om een vergelijking met het Rembrandtplein te kunnen maken. Een jaar na de start van de pilot heeft OIS deze meting herhaald. De horecahosts zijn in deze tweede meting ook gevraagd naar hun ervaringen, zij staan in de weekendnachten op het Rembrandt- en Thorbeckeplein om bezoekers welkom te heten en informatie te geven.

De pilot lijkt een succes te zijn, maar de resultaten zijn tot nu toe vrijwel alleen bij omwonenden zichtbaar. Zo zijn zij in vergelijking tot de eerste meting meer tevreden met hun buurt, beoordelen ze de veiligheid beter, vinden ze dat agressief gedrag minder vaak voorkomt en vinden ze het plein schoner.

Download