GroenLinks en D66 zijn de grote winnaar van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Amsterdam

16 maart 2017

GroenLinks verviervoudigde haar aanhang en bleef D66, dat groeide van 15,2 naar 18,9% net voor.

Grote verliezer is de PvdA, die in 2012 met ruim een derde van de stemmen nog veruit de grootste was en nu met  8,4% de vierde partij is. Ook de VVD verloor, maar bescheiden, zeker in vergelijking met coalitiegenoot PvdA. De SP boekte ook verlies. Alle andere partijen behoren tot de winnaars. Aanzienlijke winst is er voor de Partij voor de Dieren, en in mindere mate, ook in vergelijking met de landelijke uitslag voor de PVV en 50+. Nieuwkomers Denk en Artikel 1 samen hebben in Amsterdam bijna 10% van de stemmen behaald, meer dan de PvdA. In Rotterdam en Den Haag is Denk groter dan de PvdA.

Waar de PvdA in 2012 kiezersgroepen met heel verschillende achtergronden op zich wist te verenigen, is die aanhang nu gefragmenteerd over een groot aantal partijen. Het verlies van de SP ligt iets hoger dan landelijk, de winst van D66 iets lager. Ook de winst voor PVV en 50+ vallen in Amsterdam lager uit dan landelijk.
De opkomst bij de verkiezingen lag duidelijk hoger dan in 2012. Een factor daarbij is dat kiezers een volle kabinetsperiode hebben moesten wachten om hun stem uit te brengen, maar ongetwijfeld heeft ook de mogelijke omvang van de PVV en zeker ook de Turkijekwestie een mobiliserend effect gehad. De opkomst is in alle stadsdelen flink toegenomen, maar in Nieuw-West, Noord en Zuidoost relatief meer.

De fragmentatie is ook op het niveau van stadsdelen zichtbaar. In Nieuw-West is DENK met bijna 20% veruit de grootste. In Centrum, West, Oost, Noord en in Zuidoost, dat extreem gefragmenteerd is, is GroenLinks de grootste. In Zuid behaalde de VVD de meeste stemmen.Download