januari 2008
februari 2008
maart 2008
april 2008
mei 2008
juni 2008
juli 2008
augustus 2008
september 2008
oktober 2008
november 2008
december 2008

Neergaande lijn veiligheidsindex stagneert

11 april 2008

De veiligheidsindex laat aan de hand van een indexcijfer zien hoe de veiligheid zich objectief en subjectief ontwikkelt. Sinds de introductie in 2003 is de index elk jaar gedaald, wat betekent dat de veiligheid is verbeterd. Die trend is volgens recent verschenen cijfers over 2007 doorbroken. Ondanks een daling van het totaal aantal opgenomen aangiften stijgt de Amsterdamse objectieve index van 87 naar 90 en de subjectieve van 76 naar 78 (in 2003 waren beide scores 100). In vergelijking met 2006 zijn er minder veilige gebieden. De regiogemeenten tonen een soortgelijk beeld, hoewel het daar vergeleken met Amsterdam veilig is.De daling van het totaal aantal aangiftecijfers komt vooral door een (grote) afname van diefstallen uit of vanaf motorvoertuigen. Ook het aantal straatroven nam in het afgelopen jaar af. Daar staat tegenover dat er meer aangiften waren van overvallen en mishandelingen dan in 2006 en er meer meldingen binnenkwamen van overlast. Deze drie cijfers maken onderdeel uit van het element geweld, dat relatief zwaar meetelt in de Veiligheidsindex. Ook andere elementen van de veiligheidsindex (inbraak, vandalisme, drugs) laten een toename zien.De toename van de subjectieve index komt door een toename van de ervaren buurtproblemen en het vermijdingsgedrag van burgers. Opvallend is ten slotte nog de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: enerzijds een afname van het aantal Harde Kern Jongeren en het aantal problematische Jeugdgroepen, anderzijds meer verharding binnen de bestaande groepen en toename van jongere daders (van 12-17 jaar). Ook is er meer jeugdoverlast.

Objectieve veiligheidsindex Amsterdam per buurtcombinatie, 2007

Download