januari 2012
februari 2012
maart 2012
april 2012
mei 2012
juni 2012
juli 2012
augustus 2012
september 2012
oktober 2012
november 2012
december 2012

Opmars zzp’ers in Amsterdam

30 juli 2012

Amsterdam telt 47.000 zzp’ers. Dit is de helft van alle bedrijfsvestigingen en 10% van de totale werkgelegenheid. De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking toegenomen van 6% in 2008 tot ruim 12% in 2012.Er zijn drie verklaringen voor de groei van de zzp’ers in Amsterdam. De toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt, waardoor het klassieke onderscheid tussen ondernemer en werknemer is verdwenen vormt de eerste verklaring. De toegenomen populariteit van het ondernemerschap is de tweede verklaring. De derde verklaring is het meest prozaïsch. Een deel van de groei van de zzp’ers is toe te schrijven aan de Wet op het Handelsregister die sinds 2008 alle vestigingen verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor zijn er in Amsterdam 12.000 extra zzp’ers zichtbaar geworden, die vermoedelijk al langer bestonden.

Aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking*, 2006-2012 (procenten)

De afgelopen jaren kwamen er vooral veel zzp’ers bij in de commerciële dienstverlening, een sector waartoe onder andere onderzoek en advisering hoort, cultuur, sport en recreatie (een ruwe benadering van de creatieve industrie) en informatie en communicatie. Dit zijn alle drie sectoren die in Amsterdam oververtegenwoordigd zijn.

Download