januari 2013
februari 2013
maart 2013
april 2013
mei 2013
juni 2013
juli 2013
augustus 2013
september 2013
oktober 2013
november 2013
december 2013

Kwart van de ondernemers ziet lichtpuntjes

12 december 2013

De recessie laat haar sporen na, ook in Amsterdam. De meeste Amsterdamse hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad. Dit blijkt uit een peiling in november 2013 onder 956 ondernemers uit het Amsterdamse ondernemerspanel van O+S.

Sinds enkele maanden gaan er geluiden op dat de economie aan het aantrekken is. Het CPB verwacht dat de economie in 2014 weer gaat groeien, zij het in zeer beperkte mate.De AEX-index vertoont sinds medio 2012 een opgaande lijn, al in de magische grens van 400 nog steeds niet gepasseerd en ook het consumenten- en producentenvertrouwen zijn langzaam aan het verbeteren, maar nog steeds negatief. Tegelijkertijd is de werkloosheid hoog en is de verwachting dat deze nog wel even hoog zal blijven. Het is dan ook niet vreemd dat meningen van de Amsterdamse ondernemers over de economische situatie verdeeld zijn: een kwart van de Amsterdamse ondernemers denkt dat de economie aan het aantrekken is; een iets kleiner deel heeft juist het gevoel dat deze verslechtert. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) verschillen hierin nauwelijks van andere ondernemers.

Heeft u het gevoel dat de economie aan het aantrekken is?

De ondernemers die het gevoel hebben dat de economie aantrekt merken dat vooral aan toename van de omzet, het aantal klanten en investeringen. Ook een toenemende concurrentie en een verbetering van de solvabiliteit worden genoemd, maar iets minder vaak. Ondernemers geven verder aan dat de berichtgeving in de media van invloed in op hun mening.

Minder omzet, klanten en investeringen

Amsterdamse ondernemers hebben de afgelopen jaren behoorlijk veel last ondervonden van de recessie. Dit uitte zich vooral in een vermindering van de omzet, een afname van het aantal klanten, meer bezuinigingen en minder investeringen. Voor een aantal ondernemers had de recessie positieve gevolgen zoals een toename van de omzet en een afname van de concurrentie. Slechts 15% geeft aan dat de recessie geen invloed heeft gehad op hun bedrijf.

Invloed van de recessie op de onderneming (procenten)

Verschil tussen zzp’ers en andere ondernemers

Zowel zzp’ers als ondernemers met personeel hadden minder omzet en klanten. De grotere ondernemers noemen verder de verslechterde solvabiliteit (eigen vermogen/vreemd vermogen) als gevolg van de recessie. Zzp’ers noemen iets vaker dat ze meer last hebben van concurrentie en dat ze hun tarieven hebben verlaagd.

Meeste vertrouwen bij ondernemers in de zakelijke en financiële dienstverlening

Hoewel over de hele linie blijkt dat de recessie haar sporen nalaat, zijn er toch duidelijke verschillen tussen sectoren. Uit dit onderzoek blijkt dat Amsterdamse ondernemers in de bouw, de creatieve industrie en de overige zakelijke dienstverlening het meeste last hebben van de recessie, en bovendien zien deze ondernemers de toekomst het minst rooskleurig in. De ondernemers in de financiële en zakelijke dienstverlening hebben ook last gehad van de recessie maar hebben wat meer vertrouwen in de toekomst.

Download