Hoe veilig is mijn buurt?

Op deze pagina kunt u zelf zien hoe veilig uw buurt is vergeleken met andere buurten en voorgaande perioden. Vul hieronder uw postcode in of selecteer uw buurt op de kaart. Bepaal vervolgens een onderwerp of lees uitleg over de betekenis van de cijfers.

Meer opties+

,

veiliger minder veilig

Wat is de Veiligheidsindex?

De veiligheidsindex is een maat voor veiligheid in de buurt. Hoe lager het cijfer, hoe veiliger het is. De index wordt elke vier maanden berekend voor alle 104 buurten in de politieregio Amsterdam. Daaronder vallen de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De veiligheidsindex maakt het mogelijk buurten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe de veiligheid verandert in de tijd.

Veiligheid is niet alleen afhankelijk van criminaliteit. Ook overlast van bijvoorbeeld dronken mensen op straat of jongeren is van invloed. Daarnaast is van belang hoe veilig de bewoners zich voelen in hun buurt. De veiligheidsindex is daarom opgebouwd uit drie deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. Ook dat zijn cijfers en ook daarvoor geldt: hoe lager, hoe veiliger.

Elk van deze drie elementen bestaat weer uit verschillende deelelementen zoals bijvoorbeeld inbraak (criminaliteit), jongerenoverlast (overlast) en vermijding van bepaalde plekken in de buurt (onveiligheidsbeleving). Net als alle andere cijfers op deze pagina zijn deze deelelementen indexcijfers. Ze geven verschillen aan ten opzichte van andere buurten en eerdere perioden. Een index voor fietsendiefstal van 112 betekent niet dat er 112 fietsen zijn gestolen.

Meer weten? Lees de Verantwoording.

Alle indexscores voor

Index
Veiligheidsindex
Criminaliteitsindex
High Impact Crime
Zeden
Moord/Doodslag
Bedreiging
Mishandeling
Straatroof
Overvallen
Woninginbraak
High Volume Crime
Inbraak box e.d.
Diefstal uit auto
Autodiefstal
Fietsdiefstal
Brom/snorfietsdiefstal
Diefstal ov. voertuigen
Vermogensdelicten
Inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Zakkenrollerij
Overlastindex
Personenoverlast
Meldingen overlast
Ervaren overlast
Verloedering
Misdrijven vernieling
Slachtofferschap vernieling
Verloedering buurt
Belevingindex
Risicoperceptie
Onveilig voelen
Vermijding

sinds 2014

vergeleken met andere