Rookvrije horeca in Amsterdam valt internationaal op

4 februari 2008

In Nederland wordt de horeca vanaf 1 juli 2008 rookvrij. De meningen over dit rookverbod zijn verdeeld. De meerderheid van de bevolking wil wel een rookverbod in restaurants (67%). Tegelijkertijd is iets meer dan de helft tegen een rookverbod in cafés en discotheken (53%) 1).

Brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN) vreest voor omzetverlies in de op de rokende clientèle georiënteerde cafés en zou het rookverbod het liefst tot 2011 willen uitstellen om de horecaondernemers meer tijd te geven voor de nodige aanpassingen. Het voorbeeld van de andere landen waar al eerder een rookverbod is ingevoerd laat echter zien dat de effecten van rookvrije horeca kunnen meevallen.

De meerderheid van de EU-bevolking is vóór een rookverbod in de horeca. Ieren en Italianen zijn de grootste voorstanders van de rookvrije horeca. Nederlanders, Duitsers, Oostenrijkers en Tsjechen denken er wat sceptischer over. Gemiddeld rookt één op de drie EU-bewoners ongeveer 15 sigaretten per dag. Daar wijkt Nederland nauwelijks van af.

Aandeel rokers in totale bevolking en mening van bevolking over rookverbod in horeca, 2006

Nederlandse rookvrije horeca volgt andere Europese landen

In Ierland (2004), Noorwegen (2004), Schotland (2006) en Engeland (2007) is roken in de horeca geheel (zonder uitzonderingen) verboden. In Italië (2005), Zweden (2005), Denemarken (2007) en Finland (2007) zijn aparte rookruimtes in de horeca wel toegestaan. In Nederland mag de horeca ook afgesloten rookruimtes creëren, maar zonder bedienend personeel. Deze regeling geldt ook voor coffeeshops.

Cafés verwachten minder omzet en extra investeringen

Uit vergelijkend onderzoek in Noordwest Europa blijkt dat een rookverbod geen negatief effect heeft op de omzet van restaurants en ook geen blijvend negatief effect op de omzetgroei van cafés 2). De ervaring leert dat cafés wel moeten investeren om de negatieve effecten tegen te gaan. Succesvolle investeringen voor cafés zijn aantrekkelijke rookruimte en het aanbieden van maaltijden.

Rookverbod in Amsterdam valt internationaal op vanwege coffeeshops

Wat kan Amsterdam verwachten van het rookverbod? Omdat bij sommige horecagelegenheden alleen buiten gerookt zal kunnen worden bestaat er kans op een overlasttoename op plaatsen met concentraties uitgaansgelegenheden. In Amsterdam zijn deze concentraties vooral in Centrum, Oud-West en Oud-Zuid te vinden. Internationaal gezien valt een rookverbod in Amsterdam ook op. Er wordt met name gespeculeerd over de effecten voor de coffeeshops. De media, maar ook potentiële toeristen maken zich zorgen over het voortbestaan van de coffeeshopcultuur na 1 juli 2008. ‘I need to go to Amsty one more time before they ban it’ wordt geschreven op een Lonely Planet forum.

Uitgaansgelegenheden in Amsterdam, 2007
1) Attitudes of Europeans towards Tobacco, Europese Commissie 2007.

2) De kansen en bedreigingen van het rookverbod in Europa voor de Nederlandse horeca, AnnaLise.svp 2007.