Amsterdam
in cijfers
2012
9
Cultuur en monumenten
269
grotere theater- en concertzalen geldt dat het gemiddeld aantal toeschouwers per
voorstelling de laatste jaren daalt.
Weer meer bezoekers Amsterdamse musea
In 2011 was de verbouwing van twee van de belangrijkste Amsterdamse musea,
het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum, nog in volle gang. Toch bezochten
er weer meer mensen Amsterdamse musea dan het jaar ervoor. In totaal zijn
de 29 Amsterdamse musea in 2011 7,2 miljoen keer bezocht
3
,
dit zijn 150.000
meer bezoeken dan in 2010. Ook uit onderzoek van het
atcb
blijkt dat het
aandeel toeristen dat een museum in Amsterdam bezoekt is gestegen van 79%
in 2006-2007 naar 85% in 2011.
De drie grote musea hebben alle in 2011minimaal vijf procent meer bezoekers
ontvangen dan in 2010. Het Van Goghmuseum is de absolute koploper met 1,6
miljoen bezoekers (een stijging van 12%), het Anne Frankhuis ontving 1,1miljoen
bezoekers (stijging van 5%) en de tijdelijke locatie van het Rijksmuseumwerd
bezocht door ruim1miljoen bezoekers (een stijging van 13%). Uit onderzoek van
het
atcb
blijkt dat (buitenlandse) bezoekers vaak hun bezoek aan de drie boven­
genoemde populaire musea combineren. Deze drie musea zijn aantrekkelijker voor
toeristen die Amsterdamvoor het eerst bezoeken dan voor toeristen die al eerder
in Amsterdam zijn geweest. Door de tijdelijke tentoonstellingen van het Van
Goghmuseum en het Rijksmuseumbrengt toch nog een relatief groot aandeel van
de toeristen die al vaker in Amsterdam zijn geweest een (tweede) bezoek aan een
van deze musea (respectievelijk 34% en 28%). Het aandeel herhaalbezoekers dat
een bezoek aan het Anne Frankhuis brengt ligt met 16% een stuk lager.
Een belangrijk museum dat in 2011 niet meer bezoekers wist te trekken is de
Hermitage. Met 335.000 bezoekers in 2011 is het bezoekersaantal bijna gehal-
veerd, in 2009 en 2010 waren er nog ruim 600.000 bezoekers.
Bioscoopbezoek blijft toenemen
In 2011 zijn er in de Amsterdamse bioscopen 17 doeken en 463 stoelen bijge-
komen. In totaal zijn er in 2011 4,7 miljoen bezoekers
4
naar een Amsterdamse
bioscoop gegaan, dit is 4,1%meer dan in 2010. In heel Nederland is het bios-
coopbezoek met een stijging van 9% ten opzichte van 2010 nog meer toegeno-
men, in totaal bezochten ruim 30 miljoen bezoekers een film in Nederland.
5
1
Bron: ATCB ‘Amsterdam Bezoekersprofiel, bezoekersonderzoek Amsterdam’, 2012 Amsterdam.
2
Dit zijn geen unieke bezoekers.
3
Gegevens over deze 29 musea zijn opgenomen in de tabellen in dit hoofdstuk.
4
Unieke bezoekers.
5
Bron: NVB.