2-meting pilot Rembrandtplein

27 november 2017

Het Rembrandtplein en de directe omgeving daarvan is een belangrijk uitgaansgebied van Amsterdam. Geweld en overlast zijn hier veelvoorkomende problemen. Op 1 juli 2015 is de gemeente Amsterdam gestart met een pilot om deze problemen aan te pakken. OIS heeft voor de derde keer een onderzoek uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van deze pilot.

Voor de start van de pilot heeft OIS een 0-meting uitgevoerd naar de ervaringen van omwonenden, bezoekers, ondernemers en portiers. Een jaar na de start van de pilot heeft OIS een 1-meting uitgevoerd en twee jaar na de start een 2-meting. Ook omwonenden en bezoekers van het Leidseplein zijn tijdens deze metingen gevraagd naar hun ervaringen, om een vergelijking met het Rembrandtplein te kunnen maken.

Het onderzoek laat zien dat met name omwonenden van het Rembrandtplein relatief veel overlast ervaren en zich tijdens de weekendavonden/-nachten onprettig voelen.
Tegelijkertijd komt uit de drie metingen een aantal resultaten naar voren dat een positief effect van de pilot laat zien bij omwonenden van het Rembrandtplein. Zo beoordelen zij de veiligheid iets beter sinds de start van de pilot, wordt er minder overlast ervaren en vindt er volgens hen minder agressief gedrag plaats. Op het Leidseplein is dit niet zichtbaar.

Download