Alcoholverboden Nieuw-West blijven gewenst

19 februari 2018

Omwonenden en ondernemers zien graag dat het alcoholverbod op en rond het Osdorpplein verlengd wordt en dat er een alcoholverbod komt op het Lambertus Zijlplein.

Op het Lambertus Zijlplein vindt een kwart van de respondenten dat er sprake is van overlast van alcoholisten en verslaafden, ruim de helft vindt dat er een alcoholverbod moet komen. Op het Osdorpplein ervaart een minder groot deel alcoholoverlast (15%) maar bijna driekwart vindt dat het alcoholverbod er moet blijven. Ook geïnterviewde professionals (politie, handhaving en van het stadsdeel) menen dat het alcoholverbod een belangrijk middel blijft om overlast op Osdorpplein tegen te gaan.

Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek naar pleinen met een alcoholverbod in Nieuw-West; voor het Lambertus Zijlplein is  onderzocht of dit plein in aanmerking komt voor een alcoholverbod en voor het Osdorpplein is onderzocht of deze verlengd moet worden. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West op 19 februari 2018 een alcoholverbod op het Lambertus Zijlplein ingesteld en het verbod op het Osdorpplein verlengd.

Daarnaast zijn ook professionals (van het stadsdeel, politie en handhaving) geïnterviewd in het kader van de alcoholverboden op Delflandplein en Dijkgraafplein, waar het verbod voor onbepaalde tijd geldt. Beide pleinen hebben te maken met overlast van verslaafden en alcoholisten door de aanwezigheid van diverse opvanglocaties voor dak- en thuislozen wat ook het gebied eromheen kwetsbaar maakt. De professionals zijn van mening dat het alcoholverbod hier niet vervangbaar is en moet blijven.

Download