Amsterdam in cijfers 2016

24 november 2016

Op 24 november is Amsterdam in cijfers 2016 verschenen, het jaarlijkse statistische overzicht, samengesteld door OIS, Gemeente Amsterdam. Hieronder zijn enkele resultaten samengevat.
Amsterdam in cijfers is als doorbladerbare pdf beschikbaar via ois.amsterdam.nl. Daar kunnen ook alle gegevens in excelformaat gedownload worden.

Bevolking
De Amsterdamse bevolkingsdynamiek neemt toe. Het aantal inwoners stijgt, maar ook het aantal verhuizingen neemt toe. Steeds meer inwoners verruilen de stad voor een nieuwe woonplaats in de regio. Ook het aantal nieuwe inwoners dat zich vanuit het buitenland in Amsterdam vestigde, nam toe. Op 1 januari 2016 telde Amsterdam 834.713 inwoners, 12.441 meer dan in 2015. Sinds  2008 bedraagt de jaarlijkse groei van het inwonertal gemiddeld 11.000 inwoners. Het inwonertal van Amsterdam neemt in de eerste plaats toe door een sterke natuurlijke groei (meer geboorte dan sterfte). In 2015 werden er 11.016 baby’s geboren. Een ander deel van die groei kwam voor rekening van mensen die zich vanuit het buitenland vestigden in Amsterdam. In 2014 was het buitenlands migratiesaldo (dus het aantal mensen dat vanuit het buitenland naar Amsterdam kwam minus het aantal mensen dat vanuit Amsterdam naar het buitenland emigreerde) nog 4.200. Een jaar later was dit gestegen naar maar liefst 8.300.
De binnenlandse migratie daarentegen geeft een sterke daling te zien. In 2015 was het saldo voor het eerst sinds 2005 negatief. Het zijn vooral jonge gezinnen die de stad verlieten.
Wat ook opvalt is dat het aantal 17- tot en met 19-jarigen dat in Amsterdam komt wonen, afneemt. Mogelijk heeft dit te maken met de afschaffing van de basisbeurs.

Openbare orde en veiligheid
De criminaliteit in de regio Amsterdam-Amstelland vertoont al jaren een dalende tendens. Samenhangend daarmee daalt ook het aantal aanhoudingen door de politie.
Het is voor het eerst in vijftien jaar dat het aantal aanhoudingen lager is dan 30.000. In 2011 waren er nog ruim 40.000 aanhoudingen. Bij 88% van de aanhoudingen in 2015 ging het om een man.

Verkeer en openbare ruimte
Het gemiddeld autobezit onder Amsterdammers neemt af, met name onder jongeren. Toch is het aantal geregistreerde auto’s de afgelopen vijf jaar met 4% toegenomen tot 231.000. Deze stijging houdt echter geen gelijke pas met de stijging van het aantal inwoners. Het aantal bromfietsen en snorscooters is in vijf jaar spectaculair gegroeid. Sinds 2011 kwamen er 10.000 bij, een groei van 20%. In totaal rijden er nu bijna 60.000 brommers en scooters door de stad.

Werk
Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 nam zowel het aantal Amsterdamse bedrijfsvestigingen (+5,0%) als het aantal werkzame personen (+3%) toe. Het aantal arbeidsplaatsen in heel Amsterdam steeg, met overheid (-1%) en onder wijs (-1%) als belangrijke uitzonderingen. Vooral in de horeca (+11%) en de industrie (+10%) groeide het aantal banen. De grootste groei in vestigingen en werkzame personen vond plaats bij kleine bedrijven met zes tot tien werkzame personen (+46% vestigingen).
Op 1 januari 2016 waren er in Amsterdam 76.435 vestigingen met één werkzaam persoon. Hiervan is 79% (60.641 vestigingen) zelfstandige zonder personeel.
In 2015 waren 35.000 Amsterdammers werkloos en actief op zoek naar een baan. Dat was een daling ten opzichte van 2014. Met name onder jongeren nam de werkloosheid af. Ook onder Amsterdammers van niet-westerse herkomst en laagopgeleiden daalde de werkloosheid. Toch is onder deze groepen de werk loosheid nog altijd relatief hoog. Van alle jongeren met een laag opleidingsniveau en een niet-westerse herkomst is 25% werkloos.

Stedelijke ontwikkeling
Sinds 2013 trekt de woningmarkt weer aan. Door de gemiddelde bouwtijd van twee jaar, resulteerde dit in 2015 tot meer opgeleverde nieuwe woningen. Op 1 januari 2016 bedroeg de Amsterdamse woningvoorraad 423.785 woningen, ruim 6.000 meer dan in 2015. De bouwproductie bestaat voor een groot deel uit woningen gericht op studenten en starters. Meer dan de helft van de opgeleverde nieuwbouw betrof een éénkamerwoning.

Download
Internet