Amsterdamse arbeidsmarkt trekt verder aan

24 maart 2017

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 (+3%). Hierdoor komt het totaal aantal banen uit op 524.000 begin 2017. De werkloosheid daalde van 35.000 Amsterdammers in 2015 naar 32.000 in 2016. Dit komt neer op 6,7% van de beroepsbevolking. OIS heeft de meest recente ontwikkelingen op de Amsterdamse arbeidsmarkt in beeld gebracht en beschreven in een factsheet.

Arbeidsmarkt in vogelvlucht
Van de 657.000 Amsterdammers in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar waren er in 2016 gemiddeld 475.000 werkzaam of werkzoekend. Dit zijn er 15.000 meer dan in 2015. Hiervan waren er 444.000 werkzaam, waardoor het aantal werkenden steeg met ongeveer 18.000 ten opzichte van 2015. Zowel het aantal mensen in loondienst (76% van de werkenden) als het aantal zelfstandigen (24% van de werkenden) nam in aantal toe. Het aantal werkzoekende Amsterdammers daalde van 35.000 in 2015 naar 32.000 in 2016.

14.000 banen erbij
Volgens voorlopige cijfers is de Amsterdamse werkgelegenheid in 2016 fors gegroeid, er kwamen bijna 14.000 banen bij waarmee er op 1 januari 2017 bijna 524.000 arbeidsplaatsen in Amsterdam zijn, een groei van bijna 3%. Net als in voorgaande jaren was de zakelijke dienstverlening de belangrijkste groeisector waar 30%  van de banengroei plaatsvond. Het aantal banen groeide, meer dan in voorgaande jaren, vooral vanwege nieuw gevestigde bedrijven.

Arbeidsparticipatie stijgt
In 2016 werkte 72,3% van de Amsterdammers (15-74 jaar) minimaal 1 uur per week of was actief op zoek naar werk. Dit is de bruto arbeidsparticipatie. In 2006 was dit nog 68,7%, een is dus sprake van een toename van ruim 5% in tien jaar tijd. Na een periode gedurende de crisis waarin de bruto arbeidsparticipatie vrijwel gelijk bleef is in 2016 voor het eerst weer sprake van een stijging (+1% tussen 2015 en 2016).

Werkloosheid daalt
In 2016 waren 32.000 Amsterdammers werkloos, een daling van 3.000 personen ten opzichte van 2015. Uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking komt dit neer op 6,7%  (7,7% in 2015). De werkloosheid blijft het hoogst onder laag opgeleiden, jongeren en Amsterdammers met een niet-westerse migratie achtergrond. Binnen de stad is de werkloosheid het hoogst in Bijlmer Oost (15,3%) en Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken (12,6%). In beide gebieden is wel sprake van een daling ten opzichte voorgaande jaren.Conjunctuurklok
Het algemene conjunctuurbeeld is, volgens de Conjunctuurklok van OIS, in de eerste maanden van 2017 verder verbeterd. De meeste Amsterdamse indicatoren presteren boven hun langjarige trend. In het begin van 2017 laten passagiers en vracht op Schiphol een stijgende trend zien, evenals het verblijfstoerisme in de Amsterdamse hotels  (vooralsnog prognose). Het consumentenvertrouwen ontwikkelt zich positief, terwijl de werkloosheid licht gedaald is. De AEX laat een gematigde opwaartse koersreactie zien, maar presteert in februari nog onder de langjarige trend.

Download
Internet