Bevolkingsgroei vlakt iets af: 844.952 Amsterdammers

13 februari 2017

Op 1 januari 2017 telt Amsterdam  844.952 inwoners; ruim 10.000 personen meer dan een jaar eerder (834.713). Daarmee komt de bevolkingsgroei over 2016 lager uit dan in de afgelopen jaren. Toen nam het inwonertal jaarlijks met ruim 11.000 toe. De groei van 2016 komt grotendeels voort uit de buitenlandse migratie. Dat het inwonertal minder sterk groeit dan in eerdere jaren, heeft te maken met een verdere toename van het binnenlands vertrek uit de stad.

Sinds 2014 is het binnenlands vertrek uit de stad flink toegenomen. Jarenlang verruilden jaarlijks ongeveer 30.000 mensen de stad voor een andere woonplaats in Nederland. In 2014 waren dat er ruim 5.000 meer en in 2015 verlieten zo’n 39.000 Amsterdammers de stad. Uit voorlopige cijfers van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) blijkt dat het vertrek ook in 2016 nog hoog was: 42.000. Naar verwachting komt het binnenlands migratiesaldo uit op -3.700. In 2015 verlieten per saldo ruim 2.000 minder Amsterdammers de stad: -1.403.

Op basis van de voorlopige cijfers over 2016 komt OIS uit op een buitenlands migratiesaldo van  ongeveer 9.000, hoger dan het saldo van 2015 (8.253). De raming voor de natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) bedraagt 5.500; ongeveer gelijk aan het saldo van vorig jaar (5.591). De definitieve cijfers van OIS over de ontwikkeling in 2016 worden in april verwacht. De cijfers van OIS wijken af van eerder door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde aantallen. Het CBS heeft aangegeven (onder ‘tabeltoelichting’) in het tweede kwartaal van 2017 met aangepaste cijfers te komen.