Criminaliteitsbeeld 2016

4 april 2017

De rapportage ‘Criminaliteitsbeeld 2016’ beschrijft de jeugd- en volwassenencriminaliteit in Amsterdam in 2016. Er wordt ingegaan op het aantal misdrijven gepleegd in Amsterdam en het aantal verdachten dat in Amsterdam woont. De cijfers zijn vergeleken met die van 2015. Er worden minder jongeren en volwassenen verdacht van criminaliteit en zij hebben ook minder misdrijven gepleegd.

Misdrijven
Bij een kwart van de geregistreerde misdrijven is een verdachte bekend. In 2016 werden door verdachte jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar 7.628 misdrijven gepleegd, dat is 10% minder dan in 2015. Door verdachten van 25 jaar en ouder werden 17.525 misdrijven gepleegd, dat is 7% minder dan in 2015. Door zowel jongeren als volwassenen werden de meeste misdrijven gepleegd in stadsdeel Centrum, vooral op de Wallen. Jonge verdachten van 12-17 jaar pleegden vaker misdrijven binnen de gemeente Amsterdam dan oudere verdachten.

Een kwart van de misdrijven betrof High Impact Crime. Onder High Impact Crimes worden vormen van criminaliteit verstaan die het slachtoffer persoonlijk raken, zoals geweld of woninginbraak. In de meeste gevallen ging het om mishandeling en bedreiging. Jongeren plegen relatief vaker straatroof en openlijk geweld, volwassenen maken zich relatief vaker schuldig aan bedreiging. Zowel onder jongeren als volwassenen is het aantal High Impact Crimes tussen 2015 en 2016 afgenomen. Bij High Impact Crimes zijn vaker Amsterdammers betrokken dan bij andere vormen van criminaliteit.

Verdachten
In 2016 werd 2,8% van alle jongeren in Amsterdam verdacht van een misdrijf, in 2015 was dit 3,2%. Van de Amsterdamse volwassenen was 1,2% verdacht van een misdrijf in 2016 en 1,3% in 2015.
In Zuidoost en Noord wonen de meeste verdachten, in Centrum en Zuid de minste. In Centrum worden wel de meeste misdrijven gepleegd. In de Bijlmer in stadsdeel Zuidoost wonen relatief veel verdachten en worden er veel misdrijven gepleegd.

Download