Helft van de woningen in Amsterdam onderdeel van VvE

29 oktober 2018

In Amsterdam vallen in totaal bijna 230.000 woningen onder een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat is iets meer dan de helft van alle woningen in Amsterdam (53%). Het gaat om ruim 20.000 verenigingen. Gebouwen in eigendom van VvE’s zijn er in alle soorten en maten: van kleine VvE’s met maximaal 4 leden (begane grond I-, II- en III-hoog)  tot zeer grote complexen met meer dan 200 woningen. Dit zijn zowel koop- als huurwoningen.

Naast VVE’s  kent Amsterdam ook de zogenaamde  flatexploitatievereniging (CFE). 1800 woningen in Amsterdam vallen onder een CFE.

De eigenaren van deze woningen beslissen over en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en verbeteringen van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Bijvoorbeeld voor de fundering, standleidingen, dragende muren en het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Veel Amsterdammers zijn daarmee voor het onderhoud en verbetering van het gebouw waarin zij wonen afhankelijk van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Ongeveer de helft van de woningeigenaren in VvE’s geeft aan dat hun VvE een meerjarenonderhoudsplan heeft, over een reservefonds beschikt, dat er jaarlijkse ALV wordt gehouden, en dat de vereniging is ingeschreven bij de KvK. Het subjectieve functioneren wordt met een rapportcijfer 7,4 beoordeeld. Het ontbreken van zaken als een meerjarenonderhoudsplan, reservefonds en jaarlijkse ALV hangt sterk samen met de tevredenheid over het functioneren van de VvE. Dit geldt vooral voor VvE’s met 4 tot en met 6 leden.

Download