Hoe zit het nu met de kaaswinkels?

25 juli 2017

Een maand geleden berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in 10 jaar tijd het aantal kaaswinkels in Amsterdam was gestegen met 80%. Qua aantal is dat juist maar als een onderscheid wordt gemaakt naar wat voor kazen er worden verkocht dan is het beeld toch anders.

In 2007 was er één winkel die verpakte kazen voor toeristen verkocht, in 2017 waren dat er 23, 40% van alle kaaswinkels. Als de op toeristen gerichte kaaswinkels buiten beschouwing worden gelaten is het aantal kaaswinkels tussen 2007 en 2017 juist met 13% gedaald. Tussen 2007 en 2009 nam het aantal gewone kaaswinkels toe, daarna daalde het aantal, met name in de stadsdelen buiten de ring.  
De toeristen-kaaswinkels bevinden zich eigenlijk alleen in de gebieden in het Centrum waar veel toeristen komen, tot 2012 groeide het aantal winkels nauwelijks maar sinds 2012 is het aantal verviervoudigd.

Begin 2017 was er volgens het CBS in Amsterdam 1 kaaswinkel per 15.000 inwoners, bijna tweemaal zoveel als in geheel Nederland; als we de toeristen-kaaswinkels echter buiten beschouwing laten is dat 1 kaaswinkel op 25.000 inwoners. Dit is nog steeds meer dan in geheel Nederland waar er 1 kaaswinkel op 28.000 inwoners is.