Jeugdwerkloosheid Amsterdam daalt naar 7,5%

29 maart 2018

Van de 147.000 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 26 jaar waren er in 2017 gemiddeld 7.600 werkloos, dit komt neer op 7,5% van de beroepsbevolking. In 2014 was dit nog 13,3%. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt net als in voorgaande jaren onder het landelijke gemiddelde (8%).

OIS heeft de belangrijkste ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid in beeld gebracht door jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid in te delen in zes groepen. De cijfers, gebaseerd op de internationale definitie van werkloosheid, zijn nu voor 2014 tot en met 2017 beschikbaar.

Jeugdwerkloosheid Amsterdam lager dan Rotterdam en Den Haag
De totale Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt met 7,5% net als voorgaande jaren onder het landelijke gemiddelde (8,0%). In Den Haag (12,0%), Rotterdam (11%) is nog steeds sprake van hogere jeugdwerkloosheid dan in Amsterdam. In Utrecht (6,6%) ligt de jeugdwerkloosheid lager dan in Amsterdam.

Laagopgeleiden nog steeds vaakst werkloos
Laagopgeleide jongeren zijn vaker dan andere groepen werkloos (11%), dit geldt zowel voor jongeren die nog wel een opleiding volgen en zoeken naar een (bij)baan (12% werkloos) als voor jongeren die geen opleiding meer volgen (10% werkloos). Ook jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (10% werkloos) zijn nog steeds vaker werkloos van jongeren met een Nederlandse achtergrond (5% werkloos).

Wanneer opleidingsniveau en migratieachtergrond gecombineerd worden, blijkt dat het verschil in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond blijft bestaan voor laag- en middelbaaropgeleide jongeren. Bij hoogopgeleide jongeren is er geen verschil meer in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse en jongeren met een Nederlandse migratieachtergrond.

Download