Kerncijfers Gebieden Amsterdam: doet een buurt het beter of slechter dan gemiddeld?

15 juni 2017

Via Kerncijfers Gebieden Amsterdam op de website van OIS kun je ruim 600 indicatoren opvragen in kaarten en grafieken voor alle gebieden, wijken en buurten in Amsterdam.

Nieuw op de site is dat de kleuren ook meteen aangeven of de score van een gebied hoger of lager is dan het stedelijk gemiddelde. Zo laat onderstaande kaart zien waar bewoners een hoger of lager dan gemiddeld rapportcijfer geven aan hun eigen buurt. Het gebied Centrum-West valt op, omdat bewoners hier al jarenlang een acht geven aan hun buurt. Ondanks dit stabiele rapportcijfer slaat in 2015 de kleur in de grafiek om van donker- naar lichtgroen. Dit komt omdat de gemiddelde tevredenheid in de rest van de stad stijgt en het verschil met Centrum-West steeds kleiner wordt.

Ook in het volgende voorbeeld helpen de kleuren bij het interpreteren van de ontwikkeling van een wijk. In 2011 was het aandeel laagopgeleide schoolverlaters zowel in Slotervaart Zuid als de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt ongeveer 16% en hoger dan gemiddeld. De daaropvolgende jaren daalt dit aandeel in beide wijken en in Amsterdam als geheel. De kleuren in de grafiek maken duidelijk dat Slotervaart Zuid een sterke positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de Spaarndammer- en Zeehelden buurt was de afname van het aandeel laagopgeleide schoolverlaters echter minder sterk dan gemiddeld in de stad. Het gebied kleurt, ondanks redelijk stabiele cijfers, in 2016 donkergrijs. Dit betekent dat het verschil ten opzichte van het stedelijk gemiddelde groter is geworden dan 1 standaarddeviatie.

Ga voor meer cijfers naar Kerncijfers Gebieden Amsterdam:  Dashboard kerncijfers

Internet