Kiezersvoorkeuren in Amsterdam

1 februari 2017

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart peilt OIS in opdracht AT5 de politieke voorkeur van Amsterdammers. Vooruitlopend daarop is een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd.

Het gaat hierbij niet om een klassieke peiling met de vraag op welke partij Amsterdammers zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Er is gevraagd naar de kans dat men op een aantal partijen zou stemmen en er is gekeken naar achtergronden van kiezers. Het onderzoek is online en telefonisch uitgevoerd onder 653 Amsterdammers.

43% kent verkiezingsdatum; hoge stemintentie
Minder dan de helft van de respondenten weet de datum van de verkiezingen, 15 maart, te noemen. Een even groot aandeel kent de datum niet. Toch is de animo om te gaan stemmen op 15 maart erg hoog: negen op de tien respondenten zegt zeker te gaan stemmen. De stemintentie wordt altijd overgeschat in peilingen, het is lastig om na te gaan hoe veel het wordt overschat. Bij de vorige TK-verkiezingen heeft ongeveer 70% van de Amsterdammers gestemd.

Zorg, onderwijs en milieu bepalend voor partijkeuze
Gevraagd naar de drie thema’s of onderwerpen die een rol spelen in de keuze voor een partij bij de Tweede Kamerverkiezingen, noemt de helft van de respondenten de (gezondheids)zorg. Onderwijs en milieu worden door een derde genoemd.

Veel onzekerheid over partijkeuze
Om het kiezerspotentieel in kaart te brengen is aan de respondenten gevraagd om voor een aantal partijen aan te geven hoe groot de kans is dat ze er op zullen stemmen op 15 maart. Van alle respondenten geeft 24% aan dat zij met 100% kans op een bepaalde partij zullen stemmen. De rest twijfelt tussen enkele partijen of weet het nog helemaal niet.

Wanneer we rekening houden met de partijkeuze in 2012, blijkt dat 60% van de respondenten een grote kans rapporteert om op dezelfde partij te stemmen in 2017. Een kwart heeft een grote kans om een andere partij te kiezen en 15% is nog niet uit over zijn of haar partijkeuze.

Onder de 2012-aanhang van de PvdA en de VVD zijn er echter relatief veel kiezers die op een andere partij willen stemmen. GroenLinks en D66 hebben juist een groot aandeel trouwe kiezers. Het meest trouw lijken de PVV- en CDA-stemmers uit 2012 (het is echter een beperkte groep in de respondentengroep).

Download