Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het voortgezet onderwijs blijft het aantal groeien

29 mei 2018

Dit blijkt uit de jongste leerlingenprognose 2017/’18 die Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft gemaakt in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg. De belangrijkste demografische ontwikkeling voor de scholen is de afname van het aantal kinderen van 4 tot en met 12 de komende jaren, het gevolg van het toenemend vertrek van vooral jonge gezinnen uit de stad.

Momenteel zitten er 62.179 leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs. De leerlingenprognose basisonderwijs laat zien dat het leerlingenaantal zal afnemen, met als verwacht laagste punt 59.700 leerlingen in 2024/’25. Hierna stijgt het leerlingenaantal tot 64.600 leerlingen in 2033/’34.

Leerlingenaantal voortgezet onderwijs blijft groeien
Uit de jongste leerlingenprognose VO 2017/’18 van OIS blijkt dat het leerlingenaantal naar verwachting zal groeien met ongeveer 2.000 leerlingen op het toppunt 2023/’24: van 41.871 in schooljaar 2017/’18 naar 43.894 in 2023/’24. Daarna zal het leerlingenaantal dalen tot 41.204 in 2031/’32 en zal vanaf dan redelijk stabiel blijven. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het verder toegenomen vertrek uit de stad van gezinnen met jonge kinderen sinds 2014.

Meer weten?
In de rapportages leerlingenprognose BO, VO, SBO en SO wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de leerlingenprognose en de bevolkingsprognose tot stand komen en wat de belangrijkste verschillen met vorig jaar zijn. Als laatste zijn er tabellen te vinden met de geprognotiseerde leerlingenaantallen per school.  Al deze documenten kunt u rechts downloaden.

Download