Meer dan de helft vrouwen in Amsterdam geconfronteerd met straatintimidatie

28 november 2016

Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld doordat ze zijn nagefloten, nageroepen of zelfs betast. Onder vrouwen van 15-34 jaar is dat zelfs 83%. Sommige vormen blijken zeer intimiderend (bijvoorbeeld in het nauw gedreven) te zijn, andere veel minder (bijvoorbeeld nagefloten). Zeer intimiderende voorvallen leiden tot hogere onveiligheidsgevoelens (76% van de slachtoffers voelt zich wel eens onveilig tegenover 53% van alle vrouwen). Straatintimidatie komt op bepaalde plekken vaker voor, met name rond het Centraal Station, de uitgaanspleinen en de parken.

Onderstaande figuur laat voor elk van de acht onderscheiden intimidatievormen zien hoe vaak men daar slachtoffer van is geworden. De meest voorkomende vorm is nafluiten: 43% zegt daarmee te zijn geconfronteerd. Volgens 19% gebeurde dat één of twee keer, nog eens 15% rapporteert dat dat drie tot tien keer is voorgekomen en bij 9% is dat zelfs nog vaker gebeurd. Ongeveer een derde van de vrouwen zegt te zijn nagesist, beledigd door opmerkingen (beide door 34% genoemd) of nageroepen met seksuele opmerkingen (31%). De overige vormen  straatintimidatie komen (veel) minder vaak voor, maar nog steeds 17% zegt te zijn achternagelopen de afgelopen 12 maanden, 5% is op een agressieve wijze om seks gevraagd, 4% geeft aan in het nauw te zijn gedreven en 3%, ten slotte, is zelfs betast.

Download