Minder criminaliteit in Nederland en in Amsterdam

7 maart 2017

In Nederland is de criminaliteit de afgelopen vijf jaar gedaald. De Veiligheidsmonitor, een grootschalig enquêteonderzoek zoals recent door het CBS gepubliceerd, laat zien dat het aantal door burgers gerapporteerde delicten daalde van 5 miljoen in 2012 naar 4,4 miljoen in 2016. Het aantal delicten dat bij de politie is gemeld ligt lager, maar laat eveneens een afname zien. In 2012 registreerde de politie nog 1,2 miljoen delicten en in 2016 waren dit er 930.000. In stedelijke regio’s, ook in Amsterdam, zijn de gerapporteerde slachtofferschappen hoger dan gemiddeld in het land. Zo is voor gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten het aantal gerapporteerde slachtofferschappen het hoogst in politiedistrict Amsterdam-West: 71 per 100 bewoners.

Het veiligheidsgevoel verbetert volgens het CBS, zowel in het algemeen als in de eigen buurt, zij het bescheiden. Wel geldt dat bewoners van grote steden zich vaker onveilig voelen dan gemiddeld in Nederland. Van de Amsterdammers voelt 24% zich wel eens onveilig in de eigen buurt (waar dat gemiddeld 25% in de vier grote steden samen is en 16% landelijk).

Het beeld van dalende criminaliteit in Amsterdam komt ook naar voren in de onlangs door de driehoek (Openbaar Ministerie, Politie Amsterdam-Amstelland en gemeente Amsterdam) gepubliceerde cijfers over 2016 van de politie-eenheid Amsterdam. Deze bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Met name de delicten die veel impact hebben op slachtoffers zijn in aantal  afgenomen: inbraken (17% minder dan in 2015), straatroven (6% minder) en overvallen (5% minder). Daarnaast is er minder zakkenrollerij (minus 14%) en zijn er minder vuurwapens in beslag genomen (minus 32%).

Voor meer analyses en trends, ook op wijkniveau, verwijzen we naar de Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland, die binnenkort zal verschijnen. De Veiligheidsindex geeft voor iedere wijk in de politie-eenheid Amsterdam weer hoe veilig het er is in termen van criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. De cijfers zoals gebruikt in de landelijke rapportage Veiligheidsmonitor maken deel uit van de Veiligheidsindex.

Internet