Monitor EU-migranten 2018

24 september 2018

Begin 2018 heeft Amsterdam voor het eerst meer dan 100.000 inwoners met een Europese migratieachtergrond. Sinds het openstellen van de grenzen binnen de EU in 2004 nam hun aantal met 65% toe. De laatste jaren zijn er vooral meer Zuid- en Oost-Europeanen bijgekomen in de stad.

Werk en studie zijn de meest genoemde aanleidingen om te verhuizen naar Amsterdam. Met veel EU-migranten gaat het goed in Amsterdam: ze zijn vaker dan gemiddeld hoog opgeleid, hebben vaker werk, en hun inkomen ligt boven het stedelijk gemiddelde. Alleen Oost-Europeanen hebben relatief vaak een laag inkomen. Het vinden van een woning en het niet spreken van de taal zijn in Amsterdam de grootste problemen voor EU-migranten.

In de Monitor EU-migranten 2018 vindt u meer gegevens over de achtergrondkenmerken van EU- migranten, huisvesting, werk en inkomen, onderwijs, veiligheid en de keuze voor Amsterdam en redenen om je wel of niet thuis te voelen in de stad.

Aantal EU-migranten in Amsterdam, 2004-2018

Download