Nieuwbouw in Noord trekt hogere inkomens

21 februari 2017

Amsterdam-Noord groeit en de verwachting is dat het stadsdeel met de huidige nieuwbouwplannen de komende jaren nog sterker zal groeien. De bevolkingssamenstelling van Noord verandert hiermee. In het rapport ‘Veranderend Noord’ is onderzocht hoe de bewonerssamenstelling in Noord is veranderd, wie er in de nieuwbouw zijn komen wonen en wie in de oudbouw.

Het stadsdeel Noord bestond lange tijd voor een groot deel uit corporatiewoningen. Met de verkoop van corporatiewoningen en de nieuwbouw van koopwoningen is het aandeel koopwoningen toegenomen van 17% in 2005 naar 29% in 2016. Noord is daarmee aantrekkelijker en toegankelijker geworden voor hogere inkomens.

Deze huishoudens met een hoger inkomen komen nu ook naar Noord. Met name de nieuwbouw trekt hogere inkomens aan. Veertig procent van de huishoudens die een nieuwbouwwoning uit 2013 of 2014 betrokken heeft een hoog inkomen.


Inkomensverdeling(bruto huishoudinkomen per jaar) van huishoudens die naar de nieuwbouw uit 2013/2014 zijn verhuisd naar vorige woonplek (procenten)


Bron: OIS-verhuizingenbestand/CBS microdata

Naast de nieuwbouw trekt ook de vooroorlogse oudbouw bewoners met een sterkere sociaal-economische positie aan. Het zijn vooral woningen in de koop- en particuliere huursector waar deze huishoudens hun intrek nemen. Noord heeft een periode gehad waarin het meer gezinnen aantrok met een migratie-achtergrond.  Inmiddels is het accent verschoven naar meer nieuwe stedelingen: mensen tussen de 18 en 55 jaar oud, die na hun 18e naar Amsterdam zijn gekomen en een autochtone of Westerse achtergrond hebben.  

Binnen Noord zijn er wel verschillen, niet alle delen maken dezelfde ontwikkeling door. De nieuwbouw op het Waterlandplein en in de Banne, waar ook veel corporatiewoningen zijn opgeleverd, trekt minder nieuwe stedelingen en meer huishoudens met een laag inkomen. Ook de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen is hier minder sterk dan in andere delen van Noord. De nieuwbouw hier trekt relatief veel huishoudens uit Noord zelf.
Buiksloterham en Overhoeks hebben een bijna tegenovergesteld profiel. Hier zijn veel koopwoningen en zelf te bebouwen kavels opgeleverd. Hier wonen nauwelijks oude Noorderlingen. Er wonen veel nieuwe stedelingen en de inkomens liggen er hoog.


Aandeel nieuwe stedelingen in de nieuwbouw, 2016 (procenten)

Bron: OIS

Download