Nieuwe visualisaties bevolking

20 september 2017

OIS heeft in samenwerking met de Argumentenfabriek een aantal visualisaties gemaakt waarin de Amsterdamse bevolkingsontwikkeling wordt toegelicht. De visualisaties laten de actuele ontwikkeling van de bevolking zien, onderverdeeld in een aantal thema’s.

De visualisaties vertellen het verhaal over de ontwikkeling van het inwonertal van 1900 tot nu en laten ook de verwachting voor de toekomst zien. Zo is te zien welke wijken in de stad sterker zullen groeien dan andere, en waar in de stad juist krimp wordt verwacht. De oorzaken van de bevolkingsgroei worden toegelicht in de visualisatie over de loop van de bevolking en in de visualisatie over migratie wordt in beeld gebracht waar de nieuwe Amsterdammers vandaan kwamen, en waar vertrekkende Amsterdammers naartoe zijn gegaan.

Alle visualisaties zijn van een begeleidende tekst voorzien, maar kunnen ook los bekeken en gebruikt worden. Door op de plaatjes of in de tekst te klikken wordt extra informatie getoond.Internet