Onderzoek experiment Jeugd Naardermeerstraat Noord

13 november 2018

Bewoners rond de Naardermeerstraat zijn positief over twee initiatieven van de gemeente om in samenwerking met buurtbewoners  de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Dat blijkt uit een enquête die is gehouden op bewonersavonden en tijdens een buurtfeest. De aanleiding van dit onderzoek was de ervaren jeugdoverlast op het speelplein aan de Naardermeerstraat in de Waterlandpleinbuurt.

Twee initiatieven getoetst

Om ergere overlast te voorkomen zijn, bij wijze van experiment, onder andere twee initiatieven ontwikkeld die de sociale cohesie en het vertrouwen in de overheid moeten versterken:

  1. Samen met bewoners nadenken over de herinrichting van het plein. Via een maandelijks traject van avonden zijn buurtbewoners samen met medewerkers van de gemeente (medewerkers toezicht en handhaving en van stadsdeel Noord) , architecten, , woningcorporaties, jeugdorganisaties, politie, et cetera in gesprek gegaan om tot goede ideeën te komen. 
  2. Organiseren van een buurtfeest door stadsdeel Noord samen met bewoners en jongeren, zodat contacten ontstaan tussen deze groepen.

Om een goed inzicht te krijgen in de effecten van de verschillende initiatieven zijn deze nu met een enquête getoetst en de bewoners zijn positief hierover.

Er zijn twee initiatieven bedacht om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Wat vindt u van deze initiatieven? (n=51, procenten)

bron: OIS

Sociale cohesie en vertrouwen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat buurtbewoners over het algemeen positief zijn over de sociale cohesie en dat die het afgelopen half jaar verbeterd is. Het vertrouwen in de overheid is over het algemeen gematigd positief en redelijk gelijk gebleven in het afgelopen half jaar.

Meer over de aanpak

Met positieve gedragsbeïnvloeding wil de gemeente een betere naleving van regels in Amsterdam bevorderen. Met als uiteindelijke doel om de veiligheid en de leefbaarheid in de stad te vergroten. Het experiment in de Naardermeerstraat is hier een voorbeeld van. De resultaten laten zien dat een intensieve en op maat gesneden aanpak positief wordt ontvangen.

Download