Peiling studenten WO en HBO Amsterdam

8 maart 2018

Op 21 maart mogen 674.000 Amsterdammers stemmen voor de gemeenteraad. Daaronder zijn 80.000 18-25-jarigen, goed voor zo’n vijf zetels in de raad, als zij tenminste even vaak opkomen als andere kiesgerechtigden. Veel jongeren volgen onderwijs aan een van de universiteiten of  hogescholen in de stad. In samenwerking met Het Parool en AT5 heeft OIS 322 van deze studenten face to face rond onderwijsgebouwen gevraagd naar hun stemvoorkeur.

De peiling laat zien dat GroenLinks, met 30%, en D66, met 24%, verreweg het meest aantrekkelijk zijn voor studenten. In het WO zijn D66 en GroenLinks nog iets sterker vertegenwoordigd en ontlopen ze elkaar niet veel (33% en 30%). In het HBO is GroenLinks met 26% duidelijk de grootste en blijft DENK met 16% D66 en PvdA (beide 14%) net voor. Dat hangt samen met het feit dat kiezers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in het HBO veel sterker zijn vertegenwoordigd. Van de studenten met een Turkse achtergrond zegt ongeveer een derde DENK te gaan stemmen, van de studenten met een Marokkaanse achtergrond ongeveer een kwart.
PvdA, VVD en SP zijn bij de huidige groep studenten aanmerkelijk minder populair dan bij alle opgekomen kiezers bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 2014. De Partij voor de Dieren is juist iets populairder.
Forum voor Democratie mag onder studenten op ongeveer 4% rekenen, iets minder dan bij recente peilingen onder het electoraat als geheel.
Van alle ondervraagden weet 20% nog niet op welke partij zij gaan stemmen. In deze rapportage is ervan uitgegaan dat zij niet gaan stemmen of niet anders dan degenen die nu al wel een keuze hebben gemaakt.

Studenten is ook gevraagd welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Niet verrassend is dat zij onderwijs bovenaan zetten, gevolgd door milieu en zorg en de woningmarkt. WO-studenten zijn nog sterker op vooral milieu en onderwijs gefocust. Bij HBO-studenten is er meer spreiding over onderwerpen en komen zaken als werkgelegenheid, armoede en criminaliteit sterker naar voren.

Download