Presentatie Brede welvaartsindex tijdens WeMakeThe.City festival

7 juni 2018

Tijdens het WeMakeThe.City festival (20-24 juni) zullen de bevindingen van de eerste editie van de Brede welvaartsindex Metropoolregio Amsterdam worden gepresenteerd tijdens twee evenementen.

Op woensdagmiddag 20 juni presenteert Jeroen Slot, hoofd Onderzoek en Statistiek bij OIS, tijdens Facts of the Region, de aanzet voor een Brede welvaartsindex voor de Metropoolregio Amsterdam, waarbij de belangrijkste resultaten en trends aan bod komen.

Voor verdere informatie en aanmelding, zie:
Facts of the Region

Op donderdagmiddag 21 juni wordt in een verdiepingssessie deze aanzet nader toegelicht door het OIS-onderzoeksteam. Daar wordt op gereageerd door vertegenwoordigers van regionale overheden uit de MRA en het CBS, gevolgd door een discussie over hoe verder te gaan met dit traject. Iedereen is van harte welkom om hieraan deel te nemen en over dit onderwerp mee te praten.

Voor verdere informatie en aanmelding, zie:
Brede welvaartsindex Metropoolregio Amsterdam

Internet