Speelplekken in stadsdeel Oost

12 november 2018

Wat vinden bewoners van speelplekken? Stadsdeel Oost is bezig met een nieuw speelruimteplan. OIS heeft hiervoor groepsgesprekken met bewoners georganiseerd.

Schoonmaak en onderhoud van speelplekken zouden volgens bewoners beter kunnen. Natuurspeelplaatsen worden gewaardeerd, groen en water zijn belangrijk. Specifieke speeltoestellen waar respondenten enthousiast over zijn, zijn de mand- of vogelnestschommels en trampolines. Het is volgens de respondenten prettig als een speelplek ook leuk is voor ouders. Dit kan bijvoorbeeld met bankjes of een horecagelegenheid. Belangrijk is dat een speelplek geschikt is voor verschillende leeftijden of dat er voor elke leeftijdsgroep genoeg speelruimte is. De communicatie vanuit de gemeente over speelruimte zou volgens respondenten beter kunnen.

De belangrijkste bevindingen per gebied zijn:
* Oostelijk Havengebied: speelplekken zijn vaak stenig en er is behoefte aan meer speelplekken.
* Oud-Oost: buurten verschillen onderling sterk. In de Transvaalbuurt zijn veel speelplekken. In de Dapperbuurt zijn speelplekken vaak slecht onderhouden.
* Watergraafsmeer: er is meer aandacht nodig voor initiatieven van bewoners op het gebied van speelplekken. Amsteldorp en Mariotteplein zijn leuke, populaire speelplekken.
* Indische Buurt: er is weinig voor kleine kinderen. Makassarplein en Jeugdland springen eruit.
* IJburg: er zijn te weinig speelplekken voor oudere kinderen. Er is behoefte aan speelplekken met water.
Download