Tevredenheid over winkels in buurt neemt af

26 juli 2018

In de fact sheet wordt de ontwikkeling van winkels voor dagelijkse goederen in Amsterdam tegenover het perspectief van bewoners geplaatst. Het blijkt dat het aandeel bewoners dat tevreden is over winkels voor dagelijkse boodschappen in de eigen buurt gedaald is van 70% naar 63% tussen 2014 en 2016. In de stadsdelen West en Zuid is en blijft de mate van tevredenheid hoog, maar in Nieuw-West, Noord en Zuidoost is sprake van substantiële daling. In Centrum en Oost is het aandeel dat tevreden is lager dan in Zuid en West, maar Oost kent een bescheiden positieve ontwikkeling, terwijl Centrum een lichte daling laat zien tot onder de 60%.

Een mogelijke oorzaak voor de lage tevredenheid is schaalvergroting en concentratie van winkels in enkele winkelgebieden wat resulteert in een afname van het winkelaanbod voor dagelijkse goederen in de buurt. De data laat zien dat dit geldt voor Nieuw-West, Noord en Zuidoost, waar de winkelvloeroppervlakte gestegen is en het aantal vestigingen gedaald, maar in Centrum is ook het aantal vestingen gestegen. Een mogelijke verklaring voor de gedaalde tevredenheid in dit stadsdeel is dat het aantal vestigingen voor dagelijkse boodschappen weliswaar is toegenomen, maar dat een deel van deze winkels zich eerder richt op toeristen dan op buurtbewoners.

Download