Twaalfduizend jongeren buiten beeld

4 juni 2018

Begin 2017 was 13,1% van alle Amsterdamse jongeren niet aan het werk en/of in opleiding – 18.967 jongeren. Binnen deze groep zijn 12.383 buiten beeld: zij ontvangen geen uitkering, staan niet ingeschreven als niet werkende werkzoekende bij het UWV, staan niet ingeschreven bij het jongerenloket en worden niet gevolgd als voortijdig schoolverlater. Dat blijkt uit de rapportage ‘Niet in beeld 2017’. Het is belangrijk om deze groep in beeld te brengen, zodat de Gemeente Amsterdam gericht beleid kan ontwikkelen.

Daling aantal jongeren zonder werk of opleiding
Begin 2017 was 13,1% van de Amsterdamse jongeren tussen 15 en 26 jaar niet aan het werk of bezig met een opleiding – 18.967 jongeren. In 2016 was dit nog 14%. We noemen deze jongeren NEET (Neither Employed, Nor in Education or Training).

Jongeren zonder werk of opleiding zijn relatief vaak jongeren met een westerse of overige niet-westerse migratieachtergrond (deels statushouders), jongeren die zelf een kind hebben en migranten die de afgelopen vijf jaar naar Nederland zijn gekomen. Ook gaat het relatief vaak om jongeren van wie we niet weten of zij een startkwalificatie hebben.

Ruim twaalf duizend jongeren niet in beeld
Een deel van de 18.967 NEET jongeren ontvangt wel een uitkering – 4.998 jongeren. Dit jaar is er voor het eerst gekeken welk deel van de jongeren die geen uitkering ontvangen, wel staat ingeschreven bij het jongerenloket of gevolgd wordt als voortijdig schoolverlater. Van de 18.967 NEET jongeren ontvangen 4.998 een uitkering of staan ingeschreven als niet werkende werkzoekende. Van de overige 13.969 jongeren staan 1.586 ingeschreven bij het jongerenloket of worden gevolgd als voortijdig schoolverlater. Uiteindelijk zijn 12.383 jongeren buiten beeld: 8,5% van alle Amsterdamse jongeren.

De belangrijkste risico’s om buiten beeld te raken, zijn het niet weten of iemand een startkwalificatie heeft en, daarmee samenhangend, of iemand in de afgelopen vijf jaar naar Nederland is gekomen.

Download