Vertrek gezinnen en hogere woningbouwproductie leidt tot veranderingen in leerlingenprognose

5 juli 2017

Dit blijkt uit de jongste leerlingenprognose 2016/’17 die Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft gemaakt in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg. De ontwikkeling van het leerlingenaantal in Amsterdam zal de komende jaren anders verlopen dan vorig jaar geprognosticeerd.

De belangrijkste demografische ontwikkeling voor de scholen is de afname van het aantal kinderen van 4 tot en met 12 de komende jaren. De verschillen tussen de jongste bevolkingsprognose en die van de prognose uit 2015 komen vooral voort uit twee ontwikkelingen:  
1.    Het verder toegenomen vertrek van gezinnen met jonge kinderen in 2015 en 2016
2.    Een hogere  woningbouwprogrammering tot 2040

De leerlingenprognose basisonderwijs laat zien dat het leerlingenaantal tot en met 2019/’20 stabiel zal blijven en licht afnemen. Vanaf 2024/’25 zal het leerlingenaantal weer stijgen tot 66.000 leerlingen in 2031/’32.

Leerlingenaantal voortgezet onderwijs blijft groeien
Uit de jongste leerlingenprognose VO 2016/’17 van OIS blijkt dat het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs in Amsterdam zal toenemen met ongeveer 1.500 leerlingen in de komende tien jaar.

Meer weten?
In de rapportages leerlingenprognose BO, VO en SO wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de leerlingenprognose en de bevolkingsprognose tot stand komen en wat de belangrijkste verschillen met vorig jaar zijn. Als laatste zijn er tabellen te vinden met de geprognotiseerde leerlingenaantallen per school.  Al deze documenten kunt u rechts downloaden.

Download