Vier scenario’s voor de ontwikkeling van Noord: 100.000 tot 159.000 inwoners in 2030

23 januari 2018

Amsterdam-Noord groeit en de verwachting is dat het met de huidige nieuwbouwplannen de komende jaren nog sterker zal groeien. Hoeveel woningen er precies bijkomen en wat voor woningen dat zullen zijn, is onzeker. Vast staat in elk geval dat het inwonertal en de bevolkingssamenstelling van Noord door de extra woningen zullen veranderen. In deze studie zijn vier scenario’s opgesteld voor de verdere ontwikkeling van het woningaanbod en de bevolkingssamenstelling van Noord.

In de scenario’s is gevarieerd in het aantal nieuwe woningen dat gebouwd wordt en het bewonersprofiel van deze nieuwe woningen. Daarnaast zijn er verschillende verwachtingen opgesteld over de mogelijke veranderingen in de bestaande woningvoorraad, zoals de verkoop van sociale huurwoningen. De vier scenario’s zijn doorgerekend met behulp van het wijkprognosemodel van OIS. Vervolgens is voor elk scenario een raming gemaakt van het opleidingsniveau en de inkomenspositie van de toekomstige bevolking in Noord.  

Afgerond in duizenden komt het inwonertal van Noord in 2030 uit op 100.000 tot 159.000 personen. Hierbij gaan we uit van de bouw van 3.900 tot 34.500 nieuwe woningen. Het totale aantal woningen komt daarmee uit op 47.000 tot 77.000.Het scenario waarin de meeste woningen worden toegevoegd levert niet de meeste inwoners op. In scenario C (hoge druk, zwakke sturing) zijn 34.500 extra woningen goed voor 151.800 inwoners in 2030. In scenario D (hoge druk, sterke sturing) worden 29.200 woningen toegevoegd, maar komt het inwonertal in 2030 hoger uit: 159.400 inwoners. Dit komt doordat er in scenario D meer voor gezinnen wordt gebouwd dan voor éénpersoons huishoudens.

In 2015 is het aandeel hoog opgeleiden in Noord 23%. Dat aandeel neemt toe in alle scenario’s, variërend van 27% tot 51% in 2030. In 2015 had 14% van de inwoners in Noord een hoog inkomen. Dat aandeel varieert in de scenario’s van 10% tot 44%.  De toename van het aandeel hoog opgeleiden en dat van inwoners met hoge inkomens hangt samen met de verwachte instroom in de nieuwbouw en de mate van verkoop van corporatiewoningen.

De verschillen tussen de scenario’s zijn niet voor alle wijken even groot. Opvallend is de vergelijking tussen Oud-Noord en de IJ-oevers. In scenario C (hoge druk, zwakke sturing) is het aandeel hoger opgeleiden 36% in Oud-Noord, versus 74% aan de IJ-oevers. In scenario D (hoge druk, sterke sturing) gaat het om 25% hoger opgeleiden in Oud-Noord en 39% aan de IJ-oevers.

In de vier geschetste scenario’s wijkt de bewonerssamenstelling sterk af van de huidige samenstelling. De scenario’s maken duidelijk hoe groot de verschillen kunnen zijn in bevolkingssamenstelling afhankelijk van hoeveel en wat voor soort woningen er gebouwd worden.

    

Download