Vluchtelingenmonitor najaar 2016

6 december 2016

De tweede editie van de Vluchtelingenmonitor is uitgebracht, het halfjaarlijkse onderzoek naar de achtergrond van vluchtelingen in Amsterdam en hoe het hen vergaat als Amsterdammers. De monitor laat zien voor welke uitdagingen de gemeente staat op het gebied van begeleiding naar werk of opleiding, huisvesting en het bieden van maatwerk aan verschillende groepen.

De Vluchtelingenmonitor brengt de kenmerken en achtergronden in kaart van statushouders die de afgelopen 15 jaar naar Amsterdam gekomen zijn. Ook beschrijft de monitor hoe het staat met werk, opleidingsniveau, zelfredzaamheid en huisvesting van statushouders en hoe de Amsterdammers tegen de opvang van statushouders aankijken.

Uit de monitor blijkt het belang van de extra inzet op toeleiding naar werk en opleiding vanuit de nieuwe Amsterdamse Aanpak. Het opleidingsniveau van statushouders is veelal lager dan gemiddeld in Amsterdam en de arbeidsparticipatie is eveneens veel lager dan gemiddeld. Zelfs bij groepen die al jaren in Nederland wonen.

Zelfredzaamheid
Ondanks de lage arbeidsparticipatie en de grote bijstandsafhankelijkheid is er onder statushouders met een bijstandsuitkering verder sprake van relatief grote zelfredzaamheid. Als er problemen zijn dan doen die zich vooral voor rondom financiën, dagbesteding en maatschappelijke participatie. Ten opzichte van andere groepen met bijstand is er onder statushouders juist sprake van een iets grotere mate van zelfredzaamheid.

Draagvlak
Het draagvlak onder de Amsterdamse bevolking voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen blijft onverminderd hoog. De gemeente blijft inzetten op het faciliteren van maatschappelijke initiatieven en het verwelkomen van de nieuwe Amsterdammers in de buurt.

Vervolg
In de Vluchtelingenmonitor voorjaar 2017 zal extra aandacht worden besteed aan de gezondheid van statushouders en de maatschappelijke participatie van statushouders die al langer in Amsterdam wonen.

Download