januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Aanbod sociale huursector toegenomen

23 december 2003

De Slaagkansenmonitor 2002 geeft een beeld van de slaagkansen van verschillende groepen op de woningmarkt. Het aanbod in de sociale huursector is toegenomen van zo'n 11.000 in 2001 naar bijna 13.000 in 2002. Deze toename is vooral het gevolg van de aantrekkende nieuwbouwproductie. In 2002 zijn er bijna 2.400 nieuwbouwwoningen opgeleverd tegen slechts 1.800 in 2001. De woon- en inschrijfduur voor vrijkomende woningen in de sociale huursector is hierdoor licht afgenomen en de slaagkans van woningzoekenden toegenomen. Het volledige rapport is hier te downloaden.