januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Amsterdam in Cijfers, Jaarboek 2003 verschenen

21 november 2003

Op 20 november heeft burgemeester Job Cohen, tijdens de conferentie 'Veiligheid in Amsterdam: van gevoel naar feiten', het eerste exemplaar van Amsterdam in cijfers 2003 in ontvangst genomen. Amsterdam in cijfers verschijnt jaarlijks en bevat uiteenlopende statistische gegevens over Amsterdam, de regio en de vier grote steden. Het jaarboek is geordend naar de veertien resultaatgebieden uit het programakkoord van het huidige college. De gegevens uit het jaarboek zijn hier te vinden.Een aantal interessante feiten uit 2002Het inwonertal van Amsterdam is in 2002 nauwelijks toegenomen. Op 1 januari 2003 telde Amsterdam 736.045 inwoners, 717 meer dan het jaar ervoor. De nieuwbouwproductie is de laatste jaren zo gering dat er veel meer Amsterdammers uit de stad vertrekken dan dat er door vestiging bijkomen. Als gevolg hiervan is de bevolkingsgroei maar heel beperkt.Wanneer de nieuwbouw in de stad op gang komt zal de bevolking naar verwachting weer flink gaan groeien. Volgens de prognose zal de bevolking de komende jaren met meer dan 100.000 personen groeien tot 845.000 inwoners in 2030. Naast het aantal inwoners zal ook de samenstelling van de bevolking veranderen. Zo zal in 2030 ruim de helft van de Amsterdammers bestaan uit allochtonen.Amsterdam blijft aantrekkelijk voor jongeren en allochtonen. De eerste groep vestigt zich met name vanwege studie of werk, of wordt aangetrokken door het leven in de grote stad. Daarnaast vestigen zich veel allochtonen vanwege de goedkope woningvoorraad en vanwege de aanwezigheid van grote groepen voormalige landgenoten.Uit Amsterdam vertrekken vooral gezinnen met kinderen en paren die een gezin willen stichten. Het aanbod van woningen voor deze groepen is in Amsterdam beperkt, waardoor vaak uitgeweken wordt naar gebieden waar wel genoeg passende woningen staan. Sinds de jaren zeventig trekken veel Amsterdamse gezinnen naar Almere. Het gaat hierbij vooral om Nederlandse gezinnen. Inmiddels is de populariteit van Almere als vestigingsgemeente voor deze groep gedaald en verhuizen zij steeds vaker naar de Haarlemmermeer en Zaanstad. Het afgelopen jaar vertrokken er al meer Nederlanders uit Amsterdam naar de Haarlemmermeer dan naar Almere. Almere wordt steeds populairder bij allochtone gezinnen die uit Amsterdam vertrekken.Het aantal aangiften is in 2002 gedaald met ruim 6%. Het jaar ervoor daalde het aantal aangiften met 5%. Er werden met name minder aangiften gedaan op het gebied van zakkenrollerij, veiligheid op de weg, moord en straatroof. Ook de aangiften van misdrijven rondom drugs, drugs gerelateerde overlast en diefstal of inbraak bij bedrijven en instellingen daalden fors. Het aantal winkeldiefstallen is echter gestegen. Het aantal minderjarige arrestanten daalde met 10%.Na een jarenlange daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden is er sinds begin 2003 weer sprake van een stijging, vooral onder mensen met een opleiding op middelbaar en hoger niveau en mensen jonger dan 24 jaar.Het lerarentekort in zowel het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is in het schooljaar 2002/2003 aanmerkelijk afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een groeiende belangstelling voor een baan in het onderwijs als gevolg van de verslechterde situatie in het bedrijfsleven en door een lager aantal leerplichtige kinderen dan aanvankelijk was begroot.Het aantal hotelgasten en overnachtingen in Amsterdamse hotels is in 2002 voor het eerst in tien jaar afgenomen. Dit is met name het gevolg van de dreiging van terrorisme en de stagnerende wereldeconomie. Vooral Amerikaanse toeristen meden Amsterdam. Het toerisme vanuit het Europese vasteland nam juist toe.De huizenprijzen in Amsterdam stegen in 2002 minder dan in Nederland als geheel. Deze ontwikkeling is opmerkelijk omdat de huizenprijzen in de jaren negentig in Amsterdam veel sterker waren gestegen dan in de rest van het land.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Slot, tel: 020-527 9420.Amsterdam in cijfers, Jaarboek 2003 is verkrijgbaar bij de Stadsboekwinkel Amsterdam van het Gemeentearchief, Amsteldijk 67, telefoon: 020 5720229 of bij de Stadsuitgeverij Amsterdam, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, telefoon: 020 5511811 en in de boekhandel (ISBN 90 6274 130 4). De prijs is €22,50.