januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Amsterdammers achter Cohen

21 januari 2003

Een meerderheid (55%) van de Amsterdammers heeft begrip voor de beslissing van burgemeester Cohen om zich beschikbaar te stellen als premier als de verkiezingsuitslag dat nodig maakt: 28% van de Amsterdammers vindt dat Cohen zijn termijn in Amsterdam moet volmaken en 17% heeft geen uitgesproken mening. Dit blijkt uit een onderzoek van O+S onder 400 Amsterdammers in opdracht van AT5. Een overgrote meerderheid acht Cohen geschikt als premier, 29% noemt hem heel geschikt en 44% geschikt. Tien procent van de Amsterdammers acht hem juist (heel) ongeschikt. Cohen is ook met afstand de favoriete kandidaat voor het premierschap: 52% geeft hem de voorkeur. Balkenende krijgt 21% en Zalm 8%. Andere kandidaten nemen de overige 20% voor hun rekening.Over mogelijke opvolgers van Cohen hebben Amsterdammers nog nauwelijks een idee: 82% kan niet spontaan een naam noemen. Het meest genoemd worden Oudkerk, Van Nieuwenhoven en Stekelenburg. Verder worden uiteenlopende kandidaten genoemd zoals Van Mierlo, Rosenmöller, Ter Horst, De Grave en oud-burgemeester Van Thijn.Wel vindt de meerderheid dat een eventuele opvolger gekozen moet worden door de Amsterdammers: 60% heeft die opvatting, 24% wil dat de Gemeenteraad een eventuele nieuwe burgemeester kiest en 17% geeft de voorkeur aan een door de Kroon benoemde opvolger.Gegeven het grote aantal zwevende kiezers dat pas op het laatste moment zijn voorkeur bepaalt is een interessante vraag in hoeverre de kandidatuur van Cohen van invloed is op de stemvoorkeur van Amsterdammers bij de komende kamerverkiezingen. Het lijkt erop dat de PvdA met Cohen, althans in Amsterdam, meer kiezers kan trekken: voor 6% van de kiezers heeft de kandidatuur van Cohen misschien of zeker invloed op hun stemgedrag. Op dit moment geeft 50% van de Amsterdammers aan zeker niet op de PvdA te zullen stemmen. Voordat Cohen kandidaat was bedroeg dat percentage 56%. Voor vrijwel geen enkele Amsterdammer is de kandidatuur van Cohen aanleiding de PvdA niet langer als optie te overwegen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Slot, O+S: 020-527 94 20 of via e-mail: j.slot@os.amsterdam.nl.