januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Bevolkingsgroei Amsterdam blijft dalen

25 april 2003

Het inwonertal van Amsterdam is in 2002 licht toegenomen met 700 personen tot 736.045. Het jaar daarvoor kwamen er nog 800 inwoners bij. De stagnatie van de bevolkingsgroei welke sinds drie jaar zichtbaar is, is vooral te wijten aan het zeer hoge binnenlandse vertrekoverschot. In 2002 verlieten per saldo maar liefst 6.000 personen de stad Amsterdam om zich elders in Nederland te vestigen.Het vertrekoverschot hangt samen met de stagnerende woningbouw. Door de slechtere economische vooruitzichten zijn mensen niet in staat om een duurdere woning te kopen. Als gevolg daarvan worden bouwplannen opgeschort, zoals bijvoorbeeld in IJburg het geval is. Dit zorgt ervoor dat meer mensen ervoor kiezen de stad te verlaten. Lange tijd gold dit alleen voor de etnisch Nederlandse bevolking, maar ook steeds meer Surinamers, Turken en Marokkanen vestigen zich buiten de stad. Met name Almere lijkt daarbij in trek te zijn.Onderstaande grafiek laat het binnenlands migratiesaldo, de vestiging min het vertrek, zien voor een aantal etnische groepen in Amsterdam.

Binnenlands migratiesaldo van enkele etnische groepen