januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Bezoekers zeer tevreden over Het Twiske

25 juni 2003

Recreatiegebied Het Twiske wordt zeer hoog gewaardeerd door de bezoekers. Het krijgt als rapportcijfer een 7.7. Van alle recreatiegebieden in Noord-Holland scoren alleen de duinen en het strand hoger. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Dienst Ruimtelijke Ordening en O+S vorig jaar hebben uitgevoerd in opdracht van Recreatieschap Het Twiske.De geënquêteerde bezoekers konden, behalve voor het recreatiegebied als geheel, ook cijfers geven voor specifieke voorzieningen. De fiets- en wandelpaden worden het hoogste gewaardeerd met respectievelijk een 7.6 en een 7.5. Ook de zwemplekken, speelplaatsen, visplaatsen en het kampeerterrein krijgen cijfers van een 7 of hoger. Ruime voldoendes zijn er voor onder meer ruiterpaden, kanoroutes, duikvoorzieningen en horecavoorzieningen. De enige voorzieningen die onder de 6 scoren zijn de toiletten. Die krijgen een 5.9. Veel bezoekers zijn slecht te spreken over het feit dat de toiletten buiten het seizoen zijn afgesloten, dat ze soms vies zijn of dat toiletpapier ontbreekt en dat er te weinig toiletten zijn. Een aantal bezoekers is van mening dat het horeca-aanbod te gering is en de openingstijden van de bestaande horeca te beperkt zijn.Het grootste deel van de bezoekers vindt dat het recreatiegebied mag blijven zoals het nu is. Ruim zestig procent van de ondervraagden heeft geen wensen ten aanzien van extra of nieuwe voorzieningen. De overige bezoekers hebben wel allerlei extra voorzieningen op hun verlanglijstje staan. Er is bijvoorbeeld behoefte aan drinkwaterkraantjes of watertappunten, een skeeler- of skatecircuit, een watersportverbinding tussen Het Twiske en omliggende gebieden en een wandelroute met informatiebordjes. Ook geeft een grote groep ondervraagden aan zeker muziek- en theaterevenementen te zullen bezoeken als die in het recreatiegebied gehouden zouden worden.Het Twiske werd in 2002 door 1.7 miljoen mensen bezocht. De belangrijkste reden om naar het recreatiegebied te komen, is genieten van natuur en landschap. Daarnaast worden rust en stilte, het prettig kunnen wandelen, zonnen of de hond uitlaten veelvuldig genoemd. De grootste groep bezoekers komt uit Amsterdam (32%), gevolgd door Zaanstad (15%), Oostzaan (12%), Purmerend (11%) en Landsmeer (7%). De overige bezoekers komen voornamelijk uit de rest van Noord-Holland.