januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Hoger opgeleiden in de stad

24 juli 2003

Studenten die aan Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs studeren, zijn minder vaak dan voorheen woonachtig in de stad zelf. Studenten komen steeds vaker uit de regio rond de stad. Deze toegenomen regionale functie van de stad betekent dat het voor studenten minder noodzakelijk is om naar Amsterdam te verhuizen. Ze hebben de keuze om in het ouderlijk huis te blijven wonen en op en neer te reizen. Het verhuizen naar de stad gebeurt alleen als er betaalbare woonruimte beschikbaar is op een aantrekkelijke locatie.In 2002 staan in totaal 63.000 voltijdstudenten ingeschreven bij de Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs. Dat zijn er 32.000 bij de universiteiten en 31.000 bij de hbo instellingen. Deze cijfers zijn afkomstig van de studentenadministraties van de Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs.Hoewel elk jaar evenveel eerstejaars naar Amsterdam trekken, neemt het aandeel van ouderejaars dat in de stad betaalbare woonruimte naar zijn of haar voorkeur vindt, af. De oude stad is in toenemende mate aantrekkelijk geworden voor iets oudere, meer kapitaalkrachtige concurrenten op de woningmarkt, zoals afgestudeerden uit de stad zelf, uit de rest van Nederland en uit andere westerse landen. Studenten leggen het op de woningmarkt tegen die groepen af.Bijna 41% van de studenten aan de twee Amsterdamse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs (de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit) woont in Amsterdam. Van de opgenomen instellingen voor hoger beroepsonderwijs (Hogeschool van Amsterdam en de Hogere Economische School) is het percentage in Amsterdam wonende studenten slechts 27%. De fact sheet "Hoger opgeleiden in de stad" is hier op deze website te downloaden als pdf file.