januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Meer bedrijven vertrekken uit Amsterdam

22 januari 2003

Het aantal bedrijven dat per saldo uit Amsterdam vertrekt is de afgelopen jaren fors gestegen. Het belangrijkste motief voor bedrijven om te verhuizen is een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden. Bijna de helft van de uit Amsterdam vertrokken bedrijven noemt deze reden. Voor meer dan 30 procent van de bedrijven is het zelfs de belangrijkste reden. Dit blijkt uit de nota "Bedrijfsmigratie en verplaatsingsmotieven in de periode 2000-2001" die O+S in opdracht van Economische Zaken Amsterdam heeft opgesteld.In de periode 2000-2001 vertrokken gemiddeld per jaar 1.360 bedrijven uit Amsterdam. Daar staat tegenover dat zich per jaar ook 690 bedrijven in Amsterdam hebben gevestigd. Het vertrekoverschot van 670 bedrijven per jaar komt globaal overeen met 1,2 procent van het Amsterdamse bedrijvenbestand. Met het vertrekoverschot verdwenen per saldo ieder jaar 3.100 arbeidsplaatsen uit Amsterdam (0,8 procent van het totaal aantal Amsterdamse arbeidsplaatsen). Verhoudingsgewijs verdwenen de meeste arbeidsplaatsen bij de groothandel, direct gevolgd door de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. Alleen bij de financiƫle instellingen is sprake van een (zij het uiterst bescheiden) toename van het aantal arbeidsplaatsen door verhuizingen.De drie factoren met de grootste aantrekkingskracht voor binnenlandse bedrijven die zich in Amsterdam vestigen worden gevormd door achtereenvolgens de directe beschikbaarheid van een bedrijfspand, een goede representativiteit van de directe omgeving en een goede autobereikbaarheid. Motieven voor bedrijven om de stad te verlaten zijn vooral gelegen in een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden. Ondoelmatige huisvesting, een gebrek aan parkeermogelijkheden en een slechte autobereikbaarheid dragen ook in sterke mate bij aan de beslissing om te verhuizen.Overigens wordt het verlies aan banen bij vertrekkende bedrijven gecompenseerd door groei van de werkgelegenheid bij bedrijven die in Amsterdam blijven en door de werkgelegenheid bij startende bedrijven. De totale werkgelegenheid in Amsterdam is in de jaren 2000 en 2001 gegroeid met respectievelijk 6,1% en 1%.Contact: Rik Lukey (e-mail: r.lukey@os.amsterdam.nl.)