januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Meetbare doelstellingen: een goed voorbeeld uit Utrecht

25 april 2003

Het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen is in veel steden en gemeenten zeer actueel. Om op een effectieve manier doelstellingen te formuleren wordt veel gebruik gemaakt van de SMART techniek. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijd(sgebonden). De gemeente Utrecht heeft een handleiding uitgebracht die hulp biedt bij het formuleren van dergelijke SMART doelstellingen. De handleiding kunt u hier downloaden.De handleiding bevat praktische informatie over waarop gelet moet worden bij het formuleren van goede beleidsdoelstellingen. Binnen de gemeente Amsterdam kan O+S ondersteuning bieden aan diensten bij het formuleren van meetbare doelstellingen. Mocht u hierover extra informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Lara ten Broeke (020 527 94 08, l.broeke@os.amsterdam.nl). Extra informatie over de jaarplancyclus kunt u vinden op: intranet.amsterdam.nl/pc.