januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Monitor Oud-West 2002-2003

10 juni 2003

Een overgrote meerderheid van de bewoners van stadsdeel Oud-West voelt zich thuis en veilig in het stadsdeel. Wel vindt een groot aantal bewoners dat er aan het zwerfvuil en het gebrek aan parkeerplaatsen iets gedaan moet worden. Bewoners van stadsdeel Oud-West zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in gemeente- en stadsdeelpolitiek. Dit blijkt uit de Stadsdeelmonitor Oud-West en de stadsdeelrapportage die O+S in opdracht van het stadsdeel heeft uitgevoerd.In opdracht van stadsdeel Oud-West heeft O+S begin 2003 voor de derde maal de stadsdeelmonitor Oud-West en de stadsdeelrapportage van de Amsterdamse Burgermonitor uitgevoerd. In beide onderzoeken is getracht zicht te bieden op wat er onder de burgers van Oud-West leeft; de stadsdeelmonitor doet dat op het gebied van leefbaarheid, woonomgeving en dienstverlening door het stadsdeel. De stadsdeelrapportage geeft zicht op de ontwikkelingen in de verhouding tussen bestuur en bewoners van Oud-West. Onderwerpen als politieke interesse, participatie en gebruik van communicatiemiddelen worden daarbij behandeld.U kunt de Monitor Oud-West 2002-2003 hier als pdf bekijken.