januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf: de meeste bedrijven functioneren goed

9 mei 2003

Eind 2002 heeft O+S in opdracht van Economische Zaken Amsterdam een onderzoek gedaan naar de positie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers weinig problemen in hun bedrijfsvoering ondervinden en een gelijkblijvend of beter bedrijfsresultaat verwachten.Een kleine groep ondernemers ondervindt wel problemen: 7% maakt verlies, 11% heeft een te laag bedrijfsresultaat. Verondersteld wordt dat een deel van deze ondernemers aanvullende inkomsten heeft. Relatief veel ondernemingen met een laag bedrijfsresultaat houden zich op een of andere manier met mode, kunst en design bezig. Slechts 7% van de ondernemers met een te laag bedrijfsresultaat is voornemens de onderneming op te heffen.Andere zaken die ondernemers in de problemen kunnen brengen zijn huurverhoging, financiƫle en administratieve lasten en strakkere handhaving van de regelgeving.Het onderzoek besteedt ook aandacht aan allochtoon ondernemersschap. Een op de tien respondenten beschouwt zichzelf als allochtone ondernemer. Deze groep is voornamelijk werkzaam in de detailhandel en de horeca. Bij allochtone ondernemers werken vaker gezinsleden mee in de onderneming en ze zijn in vergelijking met de autochtone ondernemers vaker krap gehuisvest.