januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

PvdA behoudt winst bij verkiezingen Provinciale Staten

4 maart 2003

De PvdA lijkt in Amsterdam een belangrijk deel van de winst van de Tweede Kamerverkiezingen vast te kunnen houden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 11 maart aanstaande. Dit blijkt uit een onderzoek van O+S in opdracht van AT5. Aan het onderzoek namen 401 kiesgerechtigde Amsterdammers deel. Het opkomstcijfer van de komende Provinciale Statenverkiezingen is bijzonder moeilijk te voorspellen. Dit komt met name omdat de verkiezingscampagne op het laatste moment nog invloed kan hebben. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 1999 was het opkomstcijfer 34%. Voor de komende verkiezingen wordt een opkomstcijfer van rond de 40% verwacht.Van de ondervraagde Amsterdammers weet 62% wanneer de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden. In het onderzoek is de respondenten die aangaven waarschijnlijk niet te gaan stemmen gevraagd daarvoor een reden te geven. Achttien procent van de respondenten die waarschijnlijk niet gaan stemmen gaf als reden aan "geen vertrouwen" in de Provinciale Statenverkiezingen te hebben. Andere reden waren: "niet te weten wat te stemmen", "geen zin" en "geen interesse". Respondenten die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 hebben gestemd geven vaker aan ook bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten te gaan stemmen dan respondenten die toen niet hebben gestemd. Van de respondenten die al een keuze hebben gemaakt stemt een groot aantal op dezelfde partij als bij de Tweede Kamerverkiezingen.Opvallend is dat 26% van de respondenten nog niet weet op welke partij te stemmen. Van de respondenten die aangeven te gaan stemmen weet 85% nog niet op wie. Sommige respondenten geven aan bij de Provinciale Statenverkiezingen op Wouter Bos of Jan Peter Balkenende te willen stemmen.Slechts 6% van de respondenten weet de naam van de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland te noemen. Zeven procent noemt de naam van oud Commissaris van de Koningin Van Kemenade. Op de vraag "Weet u wat de provincie voor u doet?" antwoordt 42% met ja. Als voorbeelden worden onderwerpen als infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en milieu genoemd. Ook het kiezen van de Eerste Kamer wordt genoemd. Op de vraag welk onderwerp het meest belangrijk wordt gevonden kiest 42% voor het milieu. Bijna een kwart vindt infrastructuur belangrijk. Acht procent kiest voor Schiphol. Een aantal respondenten geeft aan een ander onderwerp dan de voorgaande belangrijk te vinden. Deze respondenten noemen met name sociale voorzieningen en veiligheid als belangrijke onderwerpen voor de Provinciale Statenverkiezingen.Voor meer informatie: s.oosterwijk@os.amsterdam.nl

None