januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Rapport Amsterdamse polyfonie verschenen

28 februari 2003

Onlangs is het rapport Amsterdamse polyfonie, Opkomst en stemgedrag van allochtone Amsterdammers bij de gemeenteraads- en deelraadsverkiezingen van 6 maart 2002, verschenen. Het rapport geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe klinkt de stem van allochtone Amsterdammers door bij verkiezingen? Komen zij stemmen, en zo ja op welke partij? Wie zijn de allochtonen die komen stemmen? Dit onderzoek is uitgevoerd door IMES, Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek en O+S. Een exemplaar van het rapport is op te vragen bij Masja Zeegers, via m.zeegers@os.amsterdam.nl.