januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Steeds minder Nederlandse Amsterdammers

24 juli 2003

Er wonen hoe langer hoe minder Nederlanders in Amsterdam. Op 1 januari 2003 telde de totale Amsterdamse bevolking 736.045 mensen, 717 meer dan vorig jaar. Het aantal Nederlandse Amsterdammers nam in die periode af met 5.540. De etnische groepen die in absolute zin het meest in aantal toe zijn genomen zijn niet-geïndustrialiseerden (+3.268) en Marokkaanse Amsterdammers (+1.968).De afname van het aantal Amsterdammers van Nederlandse origine is een voortzetting van een al jaren durende trend. Ten opzichte van 1998 wonen er nu bijna 6% minder Nederlanders in de hoofdstad. Op basis van deze trend wordt verwacht dat het aandeel allochtone Amsterdammers voor 2010 groter zal zijn dan het aandeel Nederlanders. Volgens de prognose zullen niet-geïndustrialiseerden en Marokkanen in 2010 de grootste allochtone groepen zijn. Samen vormen zij dan bijna een kwart van de Amsterdamse bevolking.Opvallend is verder de toename van het aantal 50-plussers in vergelijking met het grote aantal twintigers dat de hoofdstad verlaat. In 2002 gingen bijna 4.000 Amsterdammers tussen de 20 en 34 jaar weg uit de stad, terwijl er ruim 3.200 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 bij zijn gekomen. Het aantal 65-plussers is ten opzichte van vorig jaar overigens afgenomen.Het aantal huwelijken in 2002 nam met 5% toe ten opzichte van 2001. Het aantal geregistreerde partnerschappen steeg zelfs met 38%. De partnerschappen blijken minder bestendig dan de huwelijken: het aantal echtscheidingen daalde met ruim 300, terwijl er vorig jaar bijna 200 partnerschappen werden ontbonden.Bron: Kerncijfers 2003.