januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Werkloosheid stijgt sinds januari

21 november 2003

Hoewel de werkloosheid in Amsterdam nog steeds lager is dan in 2001, is er sinds begin 2003 sprake van een toename van de werkloosheid: van 8,3% in januari tot 9,2% in oktober van dit jaar. Ter vergelijking: in 2001 bedroeg het percentage niet-werkende werkzoekenden nog 10%. De ontwikkeling van de werkloosheid loopt niet in de hele stad volgens dezelfde lijn. In Zuidoost bijvoorbeeld nam de werkloosheid spectaculair af, van 12,5% in 2001 tot 9,8% in oktober 2003. In de stadsdelen Zeeburg, Oost/Watergraafsmeer, Bos en Lommer en De Baarsjes is een soortgelijke gunstige ontwikkeling te zien. Net als Zuidoost lopen zij hun achterstand op de rest van de stad in meer of mindere mate in.In de westelijke tuinsteden en Zuideramstel ging het de afgelopen twee jaar minder goed. Het percentage werklozen in Osdorp, Slotervaart/Overtoomse Veld en Zuideramstel nam in tegenstelling tot de stedelijke ontwikkeling toe, maar bleef onder het Amsterdamse gemiddelde. Geuzenveld/Slotermeer is wat dit betreft een negatieve uitzondering op de rest van de stad. Het percentage werklozen was er in 2001 al bovengemiddeld en is sinds die tijd verder toegenomen. Het volledige artikel is hier als PDF te vinden.

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)