januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Woningmarkt zit nog altijd vast

24 april 2003

Sinds 1999 is het moeilijker geworden om in Amsterdam een woning te vinden. Dat is af te lezen uit de vestiging- en vertrekcijfers en het aantal verhuizingen binnen de stad. Deze bewegingen zijn gerelateerd aan de bevolkingsomvang in een cijfer uit te drukken: de mutatiegraad. De mutatiegraad is in Amsterdam sinds 1970 zelden onder de 15% gedaald, maar in 2000 en 2001 gebeurde dat in twee achtereenvolgende jaren.Ook in 2002 vertoonde de Amsterdamse woningmarkt geen opleving. De dynamiek van 15,1% is nog altijd matig in vergelijking met de cijfers van begin jaren negentig (17-19%). Vooral het aantal verhuizingen binnen Amsterdam zelf is de laatste drie jaar extreem laag. In die periode waren er jaarlijks minder dan 70.000 verhuizingen binnen de stad. Wel neemt het aantal verhuizingen binnen de stad licht toe sinds halverwege 2001.

Mutatiegraad in Amsterdam 1990-2002, in procenten