januari 2004
februari 2004
maart 2004
april 2004
mei 2004
juni 2004
juli 2004
augustus 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004
december 2004

Jaarrapportage Volksgezondheid in Amsterdam 2002

6 januari 2004

De sterfte in Amsterdam blijft, vooral onder mannen, net als in de voorgaande jaren dalen. Niettemin ligt de sterfte per 100.000 inwoners in Amsterdam boven het landelijk niveau. Het aantal nieuwe gevallen van kanker, de op één na meest voorkomende doodsoorzaak, vertoont al langere tijd een dalende trend, hoewel dit niet voor alle vormen geldt. Verder blijkt etnische afkomst een rol te spelen bij het risico op kanker.Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen is groot in Amsterdam. Voorlichting om de verspreiding hiervan terug te dringen blijft nodig. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de Jaarrapportage Volksgezondheid Amsterdam van de GG&GD. Het rapport biedt actuele informatie over de gezondheidstoestand van Amsterdammers en dient als input bij de ontwikkeling van het gemeentelijk gezondheidsbeleid in Amsterdam. Het volledige rapport is hier te downloaden.